Huong dan su dung Cpanel 11

Tạo Email Account - Creating a POP email account

Xóa Email Account - Deleting a POP3 email account

Tạo tài khoản mail mặc định - Creating a default (catchall) email account

Tạo trả lời mail tự động - Creating an autoresponder

Tạo email chuyển tiếp - Creating an E-mail Forwarder

Tạo FTP Account - Creating a FTP Account

Xóa FTP Account - Deleting a FTP Account

Cấu hình Thư mục được bảo vệ - Password Protecting Directories

Tạo subdomain - Creating a subdomain

Xóa subdomain - Deleting a subdomain

Tạo MySQL database - Creating a MySQL Database

Xóa MySQL database - Deleting a MySQL Database

Tạo MySQL user - Creating a MySQL User

Cấp quyền cho MySQL user - Adding users to a MySQL Database

Truy cập MySQL remote - Adding Access Hosts to MySQL

Bảo vệ chống ăn cắp link - Hotlink Protection

Đổi password truy cập - Changing your password

Tạo Addon Domain - Creating an add-on Domain

Thay đổi file mặc định - Using Index Manager

Quản lý park domain - Adding and Deleting a Parked Domain

Đổi password truy cập - Changing your password

Tạo Addon Domain - Creating an add-on Domain

Thay đổi file mặc định - Using Index Manager

Quản lý park domain - Adding and Deleting a Parked Domain

  • 4 Người xem đã đánh giá bài viết này hữu ích
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Powered by WHMCompleteSolution