Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Pro #1 - Dung lượng: 250MB
Băng thông / tháng : 10 GB
Addon domain: 0
Email POP3 / MySQL / Ftp account: 05 / 05 / 01
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Pro #2 - Dung lượng: 500MB
Băng thông / tháng : 20 GB
Addon domain : 01
Email POP3 / MySQL / Ftp account: 10 / 10 / 02
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
Pro #3 - Dung lượng: 1000MB
Băng thông / tháng : 50 GB
Addon domain : 02
Email POP3 / MySQL / Ftp account: 15 / 15 / 03
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Pro #4 - Dung lượng: 2000MB
Băng thông / tháng : 100 GB
Addon domain : 02
Email POP3 / MySQL / Ftp account: 20 / 20 / 05
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
Pro #5 - Dung lượng:4000MB
Băng thông / tháng : 120 GB
Addon domain : 05
Email POP3 / MySQL / Ftp account: 25 / 25 / 10
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl


Free Domain Registration on selected payment terms
Platinum - Dung lượng: 2000MB
Băng thông / tháng : 100 GB
Addon domain : 02
Email POP3 / MySQL / Ftp account: 20 / 20 / 05
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution