Browse Products & Services

Dung lượng
Băng thông / tháng
Addon domain
Email POP3 / MySQL / Ftp account
Hỗ trợ
Pro #1
1,080,000 đ 12 tháng
250MB
10 GB
0
05 / 05 / 01
php5, MySQL, python, perlPro #2
600,000 đ 3 tháng
500MB
20 GB
01
10 / 10 / 02
php5, MySQL, python, perlPro #3
1,140,000 đ 3 tháng
1000MB
50 GB
02
15 / 15 / 03
php5, MySQL, python, perlPro #4
1,350,000 đ 3 tháng
2000MB
100 GB
02
20 / 20 / 05
php5, MySQL, python, perlPro #5
2,280,000 đ 3 tháng
4000MB
120 GB
05
25 / 25 / 10
php5, MySQL, python, perlPlatinum
1,350,000 đ 3 tháng
2000MB
100 GB
02
20 / 20 / 05
php5, MySQL, python, perlPowered by WHMCompleteSolution