Host doanh nghiệp

Pro #1
 • 250MB Dung lượng
 • 10 GB Băng thông / tháng
 • 0 Addon domain
 • 05 / 05 / 01 Email POP3 / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Pro #2
 • 500MB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông / tháng
 • 01 Addon domain
 • 10 / 10 / 02 Email POP3 / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Pro #3
 • 1000MB Dung lượng
 • 50 GB Băng thông / tháng
 • 02 Addon domain
 • 15 / 15 / 03 Email POP3 / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Pro #4
 • 2000MB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông / tháng
 • 02 Addon domain
 • 20 / 20 / 05 Email POP3 / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Pro #5
 • 4000MB Dung lượng
 • 120 GB Băng thông / tháng
 • 05 Addon domain
 • 25 / 25 / 10 Email POP3 / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Platinum
 • 2000MB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông / tháng
 • 02 Addon domain
 • 20 / 20 / 05 Email POP3 / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ

Powered by WHMCompleteSolution