Đại lý hosting / Reseller

No1.Starter
 • 10 GB Dung lượng
 • 200 GB Băng thông / tháng
 • 50 / 30 / 30 Email POP / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
W-Starter
 • 10 GB Dung lượng
 • 200 GB Băng thông / tháng
 • 800 / 100 Email POP / MySQL
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
No1.Basic
 • 20 GB Dung lượng
 • 300 GB Băng thông / tháng
 • 100 / 40 / 40 Email / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
No1.Medium
 • 40 GB Dung lượng
 • 500 GB Băng thông / tháng
 • 200 / 70 / 70 Email / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
No1.Pro
 • 80 GB Dung lượng
 • 800 GB Băng thông / tháng
 • 400 / 100 / 100 Email / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
reseller_Reseller_1
 • 5 GB Dung lượng
 • 40 GB Băng thông / tháng
 • 50 / 20 / 20 Email POP / MySQL / Ftp account
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ

Powered by WHMCompleteSolution