Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
No1.Starter - Dung lượng: 10 GB
Băng thông / tháng : 200 GB
Email POP / MySQL / Ftp account: 50 / 30 / 30
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

W-Starter - Dung lượng: 10 GB
Băng thông / tháng : 200 GB
Email POP / MySQL: 800 / 100
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

No1.Basic - Dung lượng: 20 GB
Băng thông / tháng : 300 GB
Email / MySQL / Ftp account: 100 / 40 / 40
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

No1.Medium - Dung lượng: 40 GB
Băng thông / tháng : 500 GB
Email / MySQL / Ftp account: 200 / 70 / 70
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

No1.Pro - Dung lượng: 80 GB
Băng thông / tháng : 800 GB
Email / MySQL / Ftp account: 400 / 100 / 100
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

reseller_Reseller_1 - Dung lượng: 5 GB
Băng thông / tháng : 40 GB
Email POP / MySQL / Ftp account: 50 / 20 / 20
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution