Mail Server

Mail Server #1
 • 200 MB Dung lượng đĩa cứng
 • 20 Mail POP3 account
 • 20 Số lượng Email forwarder
 • Yes Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
 • Yes Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook
Mail Server #2
 • 1000 MB Dung lượng đĩa cứng
 • 50 Mail POP3 account
 • 50 Số lượng Email forwarder
 • Yes Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
 • Yes Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook
Mail Server #3
 • 2000 MB Dung lượng đĩa cứng
 • 100 Mail POP3 account
 • 100 Số lượng Email forwarder
 • Yes Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
 • Yes Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook
Mail Server #4
 • 3000 MB Dung lượng đĩa cứng
 • 200 Mail POP3 account
 • 200 Số lượng Email forwarder
 • Yes Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
 • Yes Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook
Mail Server #5
 • 12 GB Dung lượng đĩa cứng
 • kgh Mail POP3 account
 • kgh Số lượng Email forwarder
 • Yes Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
 • Yes Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook

Powered by WHMCompleteSolution