Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Mail Server #1 - Dung lượng đĩa cứng: 200 MB
Mail POP3 account: 20
Số lượng Email forwarder: 20
Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên): Yes
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook: Yes

Free Domain Registration on selected payment terms
Mail Server #2 - Dung lượng đĩa cứng: 1000 MB
Mail POP3 account: 50
Số lượng Email forwarder: 50
Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên): Yes
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook: Yes

Free Domain Registration on selected payment terms
Mail Server #3 - Dung lượng đĩa cứng: 2000 MB
Mail POP3 account: 100
Số lượng Email forwarder: 100
Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên): Yes
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook: Yes

Free Domain Registration on selected payment terms
Mail Server #4 - Dung lượng đĩa cứng: 3000 MB
Mail POP3 account: 200
Số lượng Email forwarder: 200
Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên): Yes
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook: Yes

Free Domain Registration on selected payment terms
Mail Server #5 - Dung lượng đĩa cứng: 12 GB
Mail POP3 account: kgh
Số lượng Email forwarder: kgh
Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên): Yes
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook: Yes

Free Domain Registration on selected payment terms

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution