Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
BASIC_SSL - Dung lượng: 500 MB
Băng thông / tháng : 10 GB
Email / MySQL / Ftp account: 10 / 01 / 01
Domain alias: 02
Địa chỉ IP riêng: 01
Subdomain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
PRO_SSL - Dung lượng: 2048 MB
Băng thông / tháng : 40 GB
Email / MySQL / Ftp account: 20 / 02 / 02
Domain alias: 05
Địa chỉ IP riêng: 01
Subdomain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
BIZ_SSL - Dung lượng: 5000 MB
Băng thông / tháng : 100 GB
Email / MySQL / Ftp account: 50 / 03 / 05
Domain alias: 10
Địa chỉ IP riêng: 01
Subdomain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution