SSL Hosting

BASIC_SSL
 • 500 MB Dung lượng
 • 10 GB Băng thông / tháng
 • 10 / 01 / 01 Email / MySQL / Ftp account
 • 02 Domain alias
 • 01 Địa chỉ IP riêng
 • Không giới hạn Subdomain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
PRO_SSL
 • 2048 MB Dung lượng
 • 40 GB Băng thông / tháng
 • 20 / 02 / 02 Email / MySQL / Ftp account
 • 05 Domain alias
 • 01 Địa chỉ IP riêng
 • Không giới hạn Subdomain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
BIZ_SSL
 • 5000 MB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông / tháng
 • 50 / 03 / 05 Email / MySQL / Ftp account
 • 10 Domain alias
 • 01 Địa chỉ IP riêng
 • Không giới hạn Subdomain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ

Powered by WHMCompleteSolution