Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Secure Site SSL Certificate -

Chứng chỉ số VeriSign® Secure Site bảo vệ các thông tin nhạy cảm như tài khoản, mật khẩu, thông tin đơn hàng,... trên một website, mạng nội bộ, mạng riêng ảo,... với giải thuật mã hóa dữ liệu tối thiểu 40-bit và tối đa 256-bit. Một số tính năng chính của sản phẩm này:

 • Chỉ dành cho doanh nghiệp
 • Thông tin doanh nghiệp chủ sở hữu website được xác minh đầy đủ, chặt chẽ
 • Giải thuật mã hóa tối thiểu 40-bit và tối đa 256-bit
 • Mức bảo hiểm sự cố $1,000,000
 • Hiển thị logo VeriSign Secured® Seal trên website
 • Công cụ kiểm tra cài đặt chứng chỉ số
 • Cấp chứng chỉ trong vòng 20 ngày làm việc


Secure Site Pro -

Chứng chỉ số VeriSign® Secure Site Pro gia tăng độ bảo mật dữ liệu với giải thuật mã hóa dữ liệu tối thiểu 128-bit và tối đa 256-bit. Đây là giải thuật mã hóa thương mại mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay được cung cấp bởi Verisign. Một số tính năng chính của sản phẩm này:

 • Chỉ dành cho doanh nghiệp
 • Thông tin doanh nghiệp chủ sở hữu website được xác minh đầy đủ, chặt chẽ
 • Giải thuật mã hóa tối thiểu 128-bit và tối đa 256-bit
 • Server Gated Cryptography (SGC)-enabled cho phép mã hóa 128-bit ngay cả với những trình duyệt cũ vốn chỉ hỗ trợ 40-bit
 • Mức bảo hiểm sự cố $1,250,000
 • Hiển thị logo VeriSign Secured® Seal trên website
 • Công cụ kiểm tra cài đặt chứng chỉ số
 • Cấp chứng chỉ trong vòng 20 ngày làm việc


Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution