VPS Linux

tbvs#512
 • Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores) CPU
 • 512 MB RAM
 • 100 Mbps Card mạng
 • 10GB HDD
 • Unlimited Băng thông
 • 01 IP
 • Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...) Hệ điều hành
 • Khách hàng có thể tự động backups Systems Weekly Backup
Starting from
1,305,000 đ
3 tháng
100,000 Setup Fee
Đăng ký
tbvs#786
 • Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores) CPU
 • 786 MB RAM
 • 100 Mbps Card mạng
 • 20GB HDD
 • Unlimited Băng thông
 • 01 IP
 • Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...) Hệ điều hành
 • Khách hàng có thể tự động backups Systems Weekly Backup
Starting from
650,000 đ
hàng tháng
100,000 Setup Fee
Đăng ký
tbvs#1024
 • Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores) CPU
 • 01 GB RAM
 • 100 Mbps Card mạng
 • 40GB HDD
 • Unlimited Băng thông
 • 01 IP
 • Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...) Hệ điều hành
 • Khách hàng có thể tự động backups Systems Weekly Backup
Starting from
800,000 đ
hàng tháng
100,000 Setup Fee
Đăng ký
tbvs#1536
 • Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores) CPU
 • 1,5 GB RAM
 • 100 Mbps Card mạng
 • 60GB HDD
 • Unlimited Băng thông
 • 01 IP
 • Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...) Hệ điều hành
 • Khách hàng có thể tự động backups Systems Weekly Backup
Starting from
1,050,000 đ
hàng tháng
100,000 Setup Fee
Đăng ký
tbvs#2048
 • Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores) CPU
 • 02 GB RAM
 • 100 Mbps Card mạng
 • 80GB HDD
 • Unlimited Băng thông
 • 01 IP
 • Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...) Hệ điều hành
 • Khách hàng có thể tự động backups Systems Weekly Backup
Starting from
1,650,000 đ
hàng tháng
100,000 Setup Fee
Đăng ký

Powered by WHMCompleteSolution