Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
tbvs#512 - CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores)
RAM: 512 MB
Card mạng: 100 Mbps
HDD: 10GB
Băng thông: Unlimited
IP: 01
Hệ điều hành: Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...)
Weekly Backup: Khách hàng có thể tự động backups Systems

tbvs#786 - CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores)
RAM: 786 MB
Card mạng: 100 Mbps
HDD: 20GB
Băng thông: Unlimited
IP: 01
Hệ điều hành: Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...)
Weekly Backup: Khách hàng có thể tự động backups Systems

tbvs#1024 - CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores)
RAM: 01 GB
Card mạng: 100 Mbps
HDD: 40GB
Băng thông: Unlimited
IP: 01
Hệ điều hành: Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...)
Weekly Backup: Khách hàng có thể tự động backups Systems

tbvs#1536 - CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores)
RAM: 1,5 GB
Card mạng: 100 Mbps
HDD: 60GB
Băng thông: Unlimited
IP: 01
Hệ điều hành: Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...)
Weekly Backup: Khách hàng có thể tự động backups Systems

tbvs#2048 - CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz (04 Cores)
RAM: 02 GB
Card mạng: 100 Mbps
HDD: 80GB
Băng thông: Unlimited
IP: 01
Hệ điều hành: Free Linux (SuSE 10.3, CentOS 5, CentOS 6, Redhat 7 ...)
Weekly Backup: Khách hàng có thể tự động backups Systems

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution