Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Quản trị máy chủ Dedicated - Level 1 -

 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache, FTP, MySQL, DNS, POP3, SMTP, PHP, Cache, Zend, Ioncube
 • Cài đặt Control Panel nếu khách hàng có license. Training các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel ở mức độ RESELLER / END-USER (trừ ROOT).
 • Giữ lại quyền ROOT của server. Khách hàng chỉ quản trị từ RESELLER trở xuống. Bộ phận kỹ thuật khóa hệ thống không cho đăng nhập bằng ROOT và chỉ xử lý sự cố trực tiếp ngay trên Server khi nhận yêu cầu từ khách hàng.
 • Tư vấn miễn phí việc thiết lập các hệ thống phức tạp hoặc đặc thù.
 • Khách hàng được cấp một số HOTLINE (Private) để gọi hỗ trợ 24/7, không cần thông qua SUPPORT SYSTEM.
 • Bộ phận kỹ thuật cử người MONITOR Server của khách hàng liên tục 16 tiếng một ngày (8:00am – 0:00am). Khi server có hiện tượng bất bình thường sẽ xử lý ngay. Nếu sự cố nghiêm trọng sẽ xử lý trực tiếp và thông báo cho khách hàng.Quản trị máy chủ Dedicated - Level 2 -

 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache, FTP, MySQL, DNS, POP3, SMTP, PHP, Cache, Zend, Ioncube.
 • Cài đặt Control Panel nếu khách hàng có license. Training các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel ở mức độ RESELLER / END-USER (trừ ROOT).
 • Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến sercurity.
 • Giữ lại quyền ROOT của server. Khách hàng chỉ quản trị từ RESELLER trở xuống. Bộ phận kỹ thuật khóa hệ thống không cho đăng nhập bằng ROOT và chỉ xử lý sự cố trực tiếp ngay trên Server khi nhận yêu cầu từ khách hàng.
 • Tư vấn miễn phí việc thiết lập các hệ thống phức tạp hoặc đặc thù.

 • Backup dữ liệu định kỳ hàng tháng với nhiều bản sao lưu trên các server khác nhau.
 • Khách hàng được cấp một số HOTLINE (Private) để gọi hỗ trợ 24/7, không cần thông qua SUPPORT SYSTEM.
 • Bộ phận kỹ thuật cử người MONITOR Server của khách hàng liên tục 16 tiếng một ngày (8:00am – 0:00am). Khi server có hiện tượng bất bình thường sẽ xử lý ngay. Nếu sự cố nghiêm trọng sẽ xử lý trực tiếp và thông báo cho khách hàng.Quản trị VPS - Level 1 -


 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache,
  FTP, MySQL, DNS, POP3, SMTP, PHP, Cache, Zend, Ioncube.

 • Cài đặt Control Panel nếu khách hàng có license. Training các bước cơ
  bản cho khách hàng sử dụng Control Panel ở mức độ RESELLER / END-USER (trừ
  ROOT).

 • Giữ lại quyền ROOT của server. Khách hàng chỉ quản trị từ RESELLER trở
  xuống. Bộ phận kỹ thuật khóa hệ thống không cho đăng nhập bằng ROOT và chỉ
  xử lý sự cố trực tiếp ngay trên Server khi nhận yêu cầu từ khách hàng.

 • Tư vấn miễn phí việc thiết lập các hệ thống phức tạp hoặc đặc thù.

 • Khách hàng được cấp một số HOTLINE (Private) để gọi hỗ trợ 24/7, không
  cần thông qua SUPPORT SYSTEM.Quản trị VPS - Level 2 -


 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache, FTP,
  MySQL, DNS, POP3, SMTP, PHP, Cache, Zend, Ioncube.

 • Cài đặt Control Panel nếu khách hàng có license. Training các bước cơ
  bản cho khách hàng sử dụng Control Panel ở mức độ RESELLER / END-USER (trừ
  ROOT).

 • Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện
  liên quan đến sercurity.

 • Giữ lại quyền ROOT của server. Khách hàng chỉ quản trị từ RESELLER trở
  xuống. Bộ phận kỹ thuật khóa hệ thống không cho đăng nhập bằng ROOT và chỉ
  xử lý sự cố trực tiếp ngay trên Server khi nhận yêu cầu từ khách hàng.

 • Tư vấn miễn phí việc thiết lập các hệ thống phức tạp hoặc đặc thù.

 • Backup dữ liệu định kỳ hàng tháng với nhiều bản sao lưu trên các server
  khác nhau.

 • Khách hàng được cấp một số HOTLINE (Private) để gọi hỗ trợ 24/7, không
  cần thông qua SUPPORT SYSTEM.

 • Bộ phận kỹ thuật cử người MONITOR Server của khách hàng liên tục 16
  tiếng một ngày (8:00am – 0:00am). Khi server có hiện tượng bất bình thường
  sẽ xử lý ngay. Nếu sự cố nghiêm trọng sẽ xử lý trực tiếp và thông báo cho
  khách hàng.Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution