Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Cheap2 - Dung lượng:1000 MB
Băng thông / tháng : 60 GB
Addon domain : 01
Email POP3 / MySQL / Ftp account: 5
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Cheap3 - Dung lượng: 3000 MB
Băng thông / tháng : 120 GB
Addon domain : 03
Email POP3 / MySQL / Ftp account: KGH
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution