Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
KGH-Basic - Dung lượng: 1000MB
Băng thông / tháng : KGH
Addon domains: 01
Email / MySQL / Ftp account: KGH
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

KGH-Expert - Dung lượng: 3000MB
Băng thông / tháng : KGH
Addon domains: 03
Email / MySQL / Ftp account: KGH
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

KGH-Pro - Dung lượng: 6000MB
Băng thông / tháng : KGH
Addon domains: 06
Email / MySQL / Ftp account: KGH
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution