Hosting KGH BW

KGH-Basic
 • 1000MB Dung lượng
 • KGH Băng thông / tháng
 • 01 Addon domains
 • KGH Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
KGH-Expert
 • 3000MB Dung lượng
 • KGH Băng thông / tháng
 • 03 Addon domains
 • KGH Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
KGH-Pro
 • 6000MB Dung lượng
 • KGH Băng thông / tháng
 • 06 Addon domains
 • KGH Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ

Powered by WHMCompleteSolution