Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Bản quyền DirectAdmin Máy chủ ảo - Bản quyền DirectAdmin: đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của tambao.vn

Bản quyền DirectAdmin Máy chủ riêng - Bản quyền Cpanel: đi kèm dịch vụ Máy chủ riêng hoặc Chỗ đặt máy chủ của tambao.vn

Bản quyền DirectAdmin Lifetime - (*): Bản quyền DirecAdmin Lifetime , chỉ thanh toán 1 lần không cần đi kèm dịch vụ của Tâm Bão

2,250,000 đ một lần

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (44.200.171.156) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution