Máy chủ - Dedicated

SER-I
 • E3-1230 3.20GHz - CPU
 • 04 GB DDR3 ECC RAM - RAM
 • 1 x 250 GB WD RE4 HDD - HDD
 • Unlimited Bandwidth Datatransfer
 • 01 IP IP tĩnh
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 2Mbps Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cấm mạng
 • 24/7, Mail, chat online Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99,9% Data Uptime
 • 12 tháng Hạn hợp đồng
 • FPT, VDC, Viettel IDC DC DATA
Starting from
3,000,000 đ
hàng tháng
500,000 Setup Fee
Đăng ký
SER-II
 • E3-1270 3.40GHz - CPU
 • 04 GB DDR3 ECC RAM - RAM
 • 2 x 250 GB WD RE4 HDD - HDD
 • Unlimited Bandwidth Datatransfer
 • 01 IP IP tĩnh
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 2Mbps Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cấm mạng
 • 24/7, Mail, chat online Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99,9% Data Uptime
 • 12 tháng Hạn hợp đồng
 • FPT, VDC, Viettel IDC DC DATA
Starting from
4,000,000 đ
hàng tháng
500,000 Setup Fee
Đăng ký
SER-III
 • E5620 2.40GHz CPU
 • 8GB DDR3 ECC REG RAM RAM
 • 1 x 250 GB WD RE4 HDD HDD
 • Unlimited Bandwidth Datatransfer
 • 01 IP IP tĩnh
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 2Mbps Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cấm mạng
 • 24/7, Mail, chat online Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99,9% Data Uptime
 • 12 tháng Hạn hợp đồng
 • FPT, VDC, Viettel IDC DC DATA
Starting from
5,100,000 đ
hàng tháng
500,000 Setup Fee
Đăng ký
SER-IIII
 • E5620 2.40GHz CPU
 • 16GB DDR3 ECC REG RAM RAM
 • 2 x 250 GB WD RE4 HDD HDD
 • Unlimited Bandwidth Datatransfer
 • 01 IP IP tĩnh
 • 100Mbps Băng thông trong nước
 • 2Mbps Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cấm mạng
 • 24/7, Mail, chat online Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99,9% Data Uptime
 • 12 tháng Hạn hợp đồng
 • FPT, VDC, Viettel IDC DC DATA
Starting from
6,400,000 đ
hàng tháng
500,000 Setup Fee
Đăng ký

Powered by WHMCompleteSolution