Window hosting

Cheap1
 • 200 MB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông / tháng
 • 01 Domains
 • 05 Email
 • 05 MySQL / MSSQL
 • 01 Ftp account
 • 03 Subdomain / Alias-Domain
 • Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2 Hỗ trợ
 • Plesk 9.x.x Panel quản lý
Cheap2
 • 500 MB Dung lượng
 • 40 GB Băng thông / tháng
 • 02 Domains
 • 05 Email
 • 05 MySQL / MSSQL
 •  03 Ftp account
 • 0KGH Subdomain / Alias-Domain
 • Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2 Hỗ trợ
 • Plesk 9.x.x Panel quản lý
KGH-Basic
 • 1000MB Dung lượng
 • KGH Băng thông / tháng
 • 01 Addon domains
 • KGH Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2 Hỗ trợ
 • Plesk 9.x.x Panel quản lý
Cheap3
 • 2000 MB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông / tháng
 • 02 Domains
 • 05 Email
 • 10 MySQL / MSSQL
 •  05 Ftp account
 • 0KGH Subdomain / Alias-Domain
 • Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2 Hỗ trợ
 • Plesk 9.x.x Panel quản lý
Cheap4
 • 5000 MB Dung lượng
 • 120 GB Băng thông / tháng
 • 02 Domains
 • 05 Email
 • 15 MySQL / MSSQL
 •  10 Ftp account
 • 0KGH Subdomain / Alias-Domain
 • Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2 Hỗ trợ
 • Plesk 9.x.x Panel quản lý
Plesk_2W
 • 1000 MB Dung lượng
 • 40 GB Băng thông / tháng
 • 02 Domains
 • 05 Email
 • 05 MySQL / MSSQL
 •  03 Ftp account
 • 0KGH Subdomain / Alias-Domain
 • Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2 Hỗ trợ
 • Plesk 9.x.x Panel quản lý
Expert
 • 3000MB Dung lượng
 • KGH Băng thông / tháng
 • 03 Addon domains
 • 05 Email
 • 03 Ftp account
 • 05 MSSQL / Ftp
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2 Hỗ trợ
 • Plesk 9.x.x Panel quản lý

Powered by WHMCompleteSolution