Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Cheap 1 - Dung lượng:500 MB

Băng thông / tháng : 20 GB

Addon domains: 02

Email / MySQL / Ftp account: 02 / 05 / 02

Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn

Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl


Free Domain Registration on selected payment terms
Cheap 2 - Dung lượng: 1000 MB
Băng thông / tháng : 60 GB
Addon domains: 02
Email / MySQL / Ftp account: 10 / 07 / 03
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
Cheap 2+ - Dung lượng: 2000 MB
Băng thông / tháng : 120 GB
Addon domains: 02
Email / MySQL / Ftp account : 10 / 5 / 02
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
Cheap 3 - Dung lượng: 3000 MB
Băng thông / tháng : 120 GB
Addon domains: 04
Email / MySQL / Ftp account : 15 / 10 / 04
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
Cheap 4 - Dung lượng: 5000 MB
Băng thông / tháng : 160 GB
Addon domains: 05
Email / MySQL / Ftp account : 20 / 15 / 05
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms
Cheap 5 - Dung lượng: 10000 MB
Băng thông / tháng : 180 GB
Addon domains: 07
Email / MySQL / Ftp account: 30 / 20 / 07
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: php5, MySQL, python, perl

Free Domain Registration on selected payment terms

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution