Host cá nhân

Cheap 1
 • 500 MB
  Dung lượng
 • 20 GB
  Băng thông / tháng
 • 02
  Addon domains
 • 02 / 05 / 02
  Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn
  Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl
  Hỗ trợ
Cheap 2
 • 1000 MB Dung lượng
 • 60 GB Băng thông / tháng
 • 02 Addon domains
 • 10 / 07 / 03 Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Cheap 2+
 • 2000 MB Dung lượng
 • 120 GB Băng thông / tháng
 • 02 Addon domains
 • 10 / 5 / 02 Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Cheap 3
 • 3000 MB Dung lượng
 • 120 GB Băng thông / tháng
 • 04 Addon domains
 • 15 / 10 / 04 Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Cheap 4
 • 5000 MB Dung lượng
 • 160 GB Băng thông / tháng
 • 05 Addon domains
 • 20 / 15 / 05 Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ
Cheap 5
 • 10000 MB Dung lượng
 • 180 GB Băng thông / tháng
 • 07 Addon domains
 • 30 / 20 / 07 Email / MySQL / Ftp account
 • Không giới hạn Subdomain / Alias-Domain
 • php5, MySQL, python, perl Hỗ trợ

Powered by WHMCompleteSolution