Nhằm tăng trách nhiệm của chủ thể sử dụng tên miền và tránh lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên Internet, VNNIC sẽ điều chỉnh rút ngắn dần thời gian từ 30 ngày như hiện tại xuống còn 20 ngày cho phép gia hạn nộp phí duy trì sử dụng tên miền ".vn" kể từ ngày 10/1/2011.

Sử dụng tên miền quốc gia “.VN” được pháp luật bảo vệ.Wednesday, June 26, 2013

« Quay lại

Powered by WHMCompleteSolution